Instytut Dermatologii w Krakowie

Nawigacja: Instytut DermatologiiKonkursy

Instytut Dermatologii: Konkursy na prace badawczo-rozwojowe

Konkurs nr PT-2013

Instytut Dermatologii sp. z o. o. ogłasza konkurs PT-2013 na wykonanie projektu badawczego "Analiza efektywności diagnostycznej testów płatkowych z zastosowaniem Polskiej Serii Podstawowej oraz jej indywidualnych składników"

Specyfikacja konkursu:

Celem badań finansowanych w ramach ogłoszonego konkursu jest ocena przydatności poszczególnych składników Polskiej Serii Podstawowej w rutynowej diagnostyce wyprysku. Wymiernym efektem podjętych działań będzie aktualizacja składu Polskiej Serii Podstawowej w celu poprawy efektywności diagnostycznej i kosztowej rutynowej diagnostyki przewlekłego wyprysku. Wyniki badań mają zatem służyć umocnieniu na rynku materiałów diagnostycznych serii diagnostycznej do testów płatkowych "Polska Seria Podstawowa". Badania finansowane w ramach niniejszego konkursu będą opierać się na retrospektywnej analizie wyników testów płatkowych zebranych w ramach rutynowej praktyki lekarskiej badaczy, co oznacza, że Instytut Dermatologii sp. z o. o. nie dostarcza materiałów, ani nie pokrywa kosztów materiałowych związanych z wykonywaniem testów płatkowych. Ze środków z konkursu mogą być pokrywane koszty związane z wykonaniem analiz oraz ich publikacji, w tym koszty osobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia dla członków zespołu badawczego) oraz inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem projektu (np. koszty kodowania danych i analiz statystycznych, koszty przejazdów, materiałów biurowych) oraz publikacją uzyskanych danych (np. koszty udziału konferencjach naukowych, koszty publikacji wyników w czasopiśmie naukowym).

Wymagania:

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze*, w skład których wchodzi:

*Uczestnicy zespołów badawczych mogą łączyć więcej niż jedno z wyżej wymienionych kryteriów. Dopuszcza się udział indywidualnych badaczy, o ile spełniają wszystkie wyżej wymienione kryteria.

Harmonogram prac w ramach projektu:

Informacje o szczegółach konkursu oraz formularz wniosku konkursowego można uzyskać u mgr Justyny Piętowskiej-Purgał, tel. 12 416 62 62.

Nawigacja: Instytut Dermatologiikonkursy

Institute of Dermatology modern standards in dermatology diagnosis and therapy In English

© Instytut Dermatologii sp. z o. o., Kraków
Document created 2 September 2013, last updated 10 December 2013.
Ta strona jest częścią serwisu Instytut Dermatologii (kontakt)